Bilgilendirme Formu

Emir Grup Rent A Car

Günlük,haftalık,aylık veya yıllık araç kiralamalarınızda en iyi araç, en ekonomik ödeme seçenekleriyle her zaman hizmetinizdeyiz.

Ekte bir örneği yer alan Araç Kiralama Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme”) imzalanması suretiyle taraflar karşılıklı sözleşmesel ilişkiye girerek borç yüklenecektir. Her iki taraf yönünden sözleşme hükümleri tek tek tüm hukuki ve mali neticeleri ile birlikte karşılıklı olarak değerlendirilmiştir.

Kiracı ______________________ olarak;

Ekli Sözleşmede menfaatime aykırı olabilecek hükümlerin bulunduğu hususunda Emir Grup Rent A Car (Kısaca "Emir Grup") yetkilileri tarafından bilgilendirildiğimi ve sözleşmeyi incelemek suretiyle bu hükümleri tespit ettiğimi,

Menfaatime aykırı bu hükümlerin mali ve hukuki sonuçlarından haberdar olduğumu,

Sözleşmenin incelenmesi ve müzakeresi sürecinde Emir Grup yetkililerince sözleşme içeriği ile ilgili sözlü olarak etraflıca bilgilendirildiğimi, sözleşme ile ilgili her türlü sorumun yanıtlandığını, ek bilgi alabilmem amacıyla Emir Grup'un ilgili telefon numarası ve e-posta adreslerini tarafıma bildirilerek bilgi edinme imkânı sağladığını ve www.emirgrup.com isimli websitesi üzerinden de sözleşme koşullarını inceleme fırsatı bulduğumu,

Sözleşmenin tarafımı bağlayıcı cezai şartlar, faiz ve benzeri hükümler içerdiğini; ancak sözleşme kapsamında kazanacağım menfaat ile sözleşme içeriğinde yer alan aleyhime hükümlerin sonuçlarını karşılıklı teati etmek suretiyle, sözleşme içeriğinde yer alan tüm hükümleri itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi,

Aşağıda sıralananlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmede yer alan maddelerden özellikle:

Gerek teslim gerekse iade sırasında Araç Teslim Formunun imzalanmaması halinde içeriğini kabul etmiş sayılacağımı, Forma itirazım bulunması halinde masraflarını karşılayacağım uzman aracılığı ile ekspertiz yaptıracağımı, aksi halde itirazlarımın dikkate alınmayacağını,

Kiralanan araca ait her türlü masraf ve yan giderin (yakıt, hgs, otopark vb.) tarafıma yüklendiğini,

Aracı benzin deposu tam dolu olarak teslim aldığımı ve bu şekilde iade etmemem halinde fark benzin ücreti üzerinden %25 cezai şart ödeyeceğimi,

Sigorta tarafından karşılanmayan her türlü zarar ile aracın sözleşmeye aykırı kullanımı neticesinde doğacak her türlü zararı karşılayacağımı,

Aracın kazaya karışması halinde tüm evrakı 24 saat içinde Emir Grup'a ulaştıracağımı,

Emir Grup'un adıma ödemek durumunda kaldığı trafik cezaları için, ceza başına 40 TL hizmet bedeli ödeyeceğimi,

Kira bedeli, masraf, yan gider, cezai şart vb. herhangi bir ödemede gecikmem halinde toplam borca aylık %5 faiz işletileceğini, Sözleşme masraflarının (damga vergisi vb.) tamamen tarafıma yüklendiğini,

Sözleşme gereği telefon, ses, video kayıtlarının delil niteliğinde olduğunu itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Sözleşme örneği, taraflarca kira tarihinde incelenmiş, karşılıklı görüşülerek değerlendirilmiş ve varılan mutabakat gereğince işbu iki suret olan Sözleşme Bilgilendirme ve Değerlendirme Tutanağı düzenlenmiştir.